Author: serbika

25 Apr Поезија на техничком прегледу

''ПОЕЗИЈА НА ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ'' ’’ПОЕЗИЈА НА ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ’’ је пројекат чији је основни циљ повезивање културне делатности (издаваштво, уметничко стваралаштво) и комерцијалне делатности (технички преглед и регистрација возила). Његови идејни творци су Марко Ђорђевић, директор издавачке куће ’’Сербика’’ из Београда и Никола Петровић, директор предузећа за...

Read More

14 Apr Спољашње вредновање квалитета рада предшколских установа

Видео репортажа "Спољашње вредновање квалитета рада предшколских установа" у продукцији Агенције Сербика, снимљена je по наруџбини Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања из Београда. Ова видео репортажа, настала је у оквиру УНИЦЕФ-овог пројекта ''Унапређивање квалитета и релевантности предшколског васпитања и образовања кроз подршку примени стандарда квалитета за предшколске...

Read More