Izdavaštvo

OD ZNAKA DO HIPERTEKSTA
Autori: dr Mirko Miletić, dr Marko M. Đorđević
Izdavači: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu
Agencija Serbika Beograd
Godina izdanja: 2018.
Cena: 900.00 dinara
Opis
U knjizi Od znaka do hiperteksta, koautora Mirka Miletića i Marka M. Đorđevića, komunikologiji kao interdisciplinarnoj nauci o komuniciranju pristuplјeno je, kroz jedanaest sadržinskih celina, na inovativan, naučno utemelјen i teorijski razvijen način, uz ukazivanje na najvažnije paradigme u istraživanju, razumevanju i objašnjenju složenog fenomena komuniciranja.
Uz značajnu teorijsku dimenziju, knjiga Od znaka do hipereteksta je zaokružena i kao moderno štivo, koje aktuelnošću i tematskim određenjem, elaboracijom sadržinskih celina, a posebno svojim istraživačkim delom, predstavlјa novinu u oblasti komunikološke literature.
Na više od dve stotine stranica, autori se izjašnjavaju o najvećem broju pojmova koji u komunikologiji imaju kategorijalni značaj, ali smelo zakoračuju i u inspirativni prostor objašnjavanja novih fenomena u komunikacionoj praksi čoveka, koji se pojavlјuju „na talasima naučnotehnološke, kao prvenstveno informacione revolucije.
Naručivanje knjige
Pozovite nas i naručite Vaš primerak.
Naručenu knjigu dobijate na kućnu adresu, a troškove narudžbine plaćate kuriru.