Спољашње вредновање квалитета рада предшколских установа

14 Apr Спољашње вредновање квалитета рада предшколских установа

Видео репортажа “Спољашње вредновање квалитета рада предшколских установа” у продукцији Агенције Сербика, снимљена je по наруџбини Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања из Београда.
Ова видео репортажа, настала је у оквиру УНИЦЕФ-овог пројекта ”Унапређивање квалитета и релевантности предшколског васпитања и образовања кроз подршку примени стандарда квалитета за предшколске установе (спољашње вредновање и самовредновање)” који финансира СДЦ.
Режија: Милан Поповић
No Comments

Post A Comment