Vesti

NOVI PROJEKAT AGENCIJE SERBIKA – "MOJA DEDOVINA"

U kriznim okolnostima u kojima su više nego ikada ranije prisutni strah, stres i neizvesnost, okupili smo tim vrhunskih TV stvaralaca i osmislili projekat “MOJA DEDOVINA” koji je u skladu sa ovim vremenom i koji zagovara povratak selu, dedovini i prirodnom načinu života.

SARADNJA AGENCIJE SERBIKA I VRHUNSKIH PROFESIONALACA VIDEO PRODUKCIJE

Uvek smo se trudili da u radu dosegnemo najviše standarde i da izađemo u susret zahtevima naših klijenata. Naš kreativni tim i saradnici dosad su veoma uspešno realizovali brojne projekte za kompanije poput Telekom Srbija, Microsoft, SAP, Telenor, Atos i Vip mobile, a bili smo angažovani i na vodećim TV projektima u zemlji i inostranstvu.

Savetovanje u produkciji video sadržaja i proizvodnji dokumentarnih formi koje smo realizovali u Španiji, Italiji, Francuskoj, Hrvatskoj, Norveškoj, Švedskoj, Nemačkoj i Češkoj i predstavljanje tehnoloških ostvarenja vodećih svetskih IT kompanija kao što su Samsung, Huawei, Fujitsu, SAP, Microsoft, MasterCard, IBM, Lenovo, Intel, dovoljna su referenca i garancija da možemo da odgovorimo svim vašim zahtevima u oblasti video produkcije.

NAGRADA "DIALOGOS" ZA KNJIGU "OD ZNAKA DO HIPERTEKSTA" U IZDANJU AGENCIJE SERBIKA

Dobitnici nagrade “Dialogos” za najbolju knjigu u regionu iz oblasti teorije i kulture medija u 2018. godini su prof. dr Mirko Miletić sa Fakulteta društvenih nauka u Beogradu i prof. dr Marko Đorđević sa Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 

Naši istaknuti profesori dobili su nagradu za monografiju “Od znaka do hiperteksta” u izdanju Agencije Serbika.

 

Međunarodni žiri koji je dodeljivao nagradu jednoglasnom odlukom odlučio je da profesori Miletić i Đorđević dobiju ovu prestižnu nagradu. Žiri su činili prof. dr Nenad Vertovšek, prof. dr Mimo Drašković i mr Amer Ramusović.

 

Nagrada “Dialogos” je prva nagrada ove vrste u jugoistočnoj Evropi čija je svrha promocija, podrška i razvoj teorije medija, medijske kulture i medijske pismenosti, a ustanovljena je 2013. godine od strane međunarodnog naučnog časopisa “Medijski dijalozi”.

 

Monografija “Od znaka do hiperteksta” prikazuje kompletan istorijat komunikacije, od komuniciranja dimnim signalima, pa sve do danas kada se komuniciranje odvija putem društvenih mreža. Obrađene su i sve teme koje komunikologija kao nauka obuhvata, a poseban deo ove monografije posvećen je manipulativnim mogućnostima savremenih masovnih medija.